Wojnar Alexandr

Ceník

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům mou advokátní kanceláří je určován zákonem o advokacii a advokátním tarifem. Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

ÚKONOVÁ ODMĚNA

odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena)

ČASOVÁ ODMĚNA

odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví (systém hodinové odměny)

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení dané věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta)

Při převzetí věci jsou klienti mé advokátní kanceláře vždy předem informováni o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude nutné vynaložit ze strany klienta na úplné vyřešení dané záležitosti.

Jako advokát jsem plátcem daně z přidané hodnoty.