Wojnar Alexandr

Alexandr Wojnar - Radca prawny Czechy

Jako niezależny adwokat, działający w Czeskim Cieszynie na samym pograniczu czesko-polskim, oferuję Państwu kompleksową, kompetentną oraz profesjonalną obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego (doradztwo prawne podmiotom gospodarczym, prawo spółek handlowych, czesko-polskie stosunki handlowe), jak również w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy dla szerokiego wachlarza klienteli, włączając w to organizacje non-profit. Posiadam pełne doświadczenie w prawie karnym - przygotowaniu oraz prowadzeniu obrony w postępowaniu karnym, jak również w ramach reprezentacji poszkodowanych oraz wnioskowania ich roszczeń na wszystkich etapach postępowania.

Celem mojej Kancelarii adwokackiej jest zapewnić klientom obsługę prawną wysokiej jakości, na profesjonalnym poziomie opartą na zasadach moralnych i etycznych. Swoim klientom oferuję dużą elastyczność i w pełni zindywidualizowane podejście.

Zapewniam swoim klientom jednorazowe fachowe konsultacje, jak również długoterminową reprezentację prawną. W indywidualnych przypadkach, po konsultacji z klientem, ściśle współpracuję z notariuszami, księgowymi oraz doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi oraz tłumaczami.

Z chwilą przejęcia Państwa reprezentacji prawnej, przekazane mi sprawy rozwiązuję szybko, sprawnie oraz dyskretnie, wykorzystując wszystkich możliwości w granicach prawa tak, aby efektem było - w jak najszerszym zakresie - maksymalne zadowolenie klienta.

Zápis v České advokátní komoře

Sitemap

created by b-studio.cz, design by Benjamin Photographer